Restauratie Heilig Hartbeeld: doe je mee?

28-06-2017 - Bij het eeuwfeest van Hageveld in 1917 kreeg het seminarie het beeld van Heilig Hart cadeau van de leerlingen. Nu, bij gelegenheid van het 200-jarig bestaan, is het beeld in oude glorie hersteld en heeft het een nieuwe plek in de voormalige kapel. SRH wil graag een bijdrage leveren in de kosten van de restauratie en roept elke oud-Hagevelder op mee te doen.

Beeld van Heilig Hart in Voorhout (1917)

De foto toont het beeld in 1917, toen nog bij Hageveld in Voorhout. Het verhuisde in 1923 mee naar Heemstede, waar het een plek kreeg bij de cour. Toen daar echter lokalen bijgebouwd werden (de huidige kantine), is het beeld in een hoekje van de kelder beland. Tientallen jaren heeft het daar gestaan.

Bij de voorbereidingen voor het 200-jarig bestaan ontstond het plan om het geschenk van de leerlingen van honderd jaar geleden te laten restaureren. Het beeld was namelijk op diverse plaatsen beschadigd en er ontbrak een hele hand, en aan de andere kant misten alle vingers.

Inmiddels is de restauratie achter de rug en heeft het beeld een prachtige nieuwe plek gekregen op de plaats waar ooit het altaar stond. De beeldhouwer heeft over de restauratie een lezenswaardig blog geschreven, waarin hij zijn aanpak gedetailleerd beschreven heeft.

Donaties

SRH wil graag - als geschenk in het kader van 200 jaar Hageveld - aan de kosten van de restauratie een bijdrage leveren en alle oud-leerlingen oproepen hetzelfde te doen. Dus bij dezen: draag je Hageveld een warm hart toe, maak dan je donatie over op de rekening van

Stichting Reünisten Hageveld, Heemstede
rekening NL82 INGB 0004 8589 23
onder vermelding van 'Heilig Hartbeeld'

Je kunt ook gebruikmaken van één van onderstaande donatieknoppen:
 

Doneer direct € 12,50
Doneer direct € 25,00
Doneer direct € 50,00
Doneer direct € 100,00

 

Elke bijdrage is van harte welkom! Wij zorgen ervoor dat het geld op de juiste plaats terechtkomt.