Agenda

Hageveld bestaat in 2017 200 jaar. Naast alle activiteiten die de school dit schooljaar organiseert, pakt SRH uit met een grootse reünie voor álle oud-Hagevelders. Aanmelden is helaas niet meer mogeli