Nieuws

Henk van Duin, rector voor één jaar
14-09-2010 - Van oud-Hagevelder Gerrit Berveling ontvingen wij bijgaande afbeelding. Gerrit Berveling: "Een mijns inziens prachtig portret van de heer Van Duin die ik indertijd als leraar Grieks heb meegemaakt; ik heb gehoord dat hij vroeger ook leraar Latijn is geweest op Hageveld."
Lees meer
17-06-2010 - Vrijdagmiddag, 7 mei, ontving de docent van Hageveld, Hillebrand de Lange, de bloem van de groep die van 1950 tot 1956 op het klein seminarie zat. Het waren Ad de Beer, Jan de Moel, Alex Koot, André Bosman, Hein Buskermolen, Leo van der Geer en ondergetekende.
Lees meer
Joost Divendal overleden
24-05-2010 - Het bestuur van SRH is geschokt door het overlijden op 21 mei van Joost Divendal, vanaf het allereerste begin redacteur van het Jaarboek van de Stichting Reünisten Hageveld.
Lees meer
11-05-2010 - Sinds enige tijd wordt er in de media bericht over het seksueel misbruik dat in het verleden in (met name) katholieke instellingen heeft plaatsgevonden. Daarbij is soms ook het internaat van Hageveld genoemd.
Lees meer