13 oktober: Dirk Braakman-bijeenkomst

01-10-2018 - Vijftig jaar geleden, in 1968, werd Dirk Braakman de rector van Hageveld en hij zou dit blijven tot 1980. In die 12 jaar veranderde er veel op Hageveld, dat van een internaat voor jongens die in opleiding waren tot priester, eerst een bisschoppelijk college en vervolgens atheneum werd.

Dirk Braakman had een belangrijke rol bij deze overgang van seminarie naar een succesvol atheneum. Hij haalde -nog voor de eerste meisjes- de eerste vrouwelijke docenten de school binnen. Onder Braakmans rectorschap werd de school, door hem gestimuleerd, grondig gemoderniseerd en tot een modern atheneum omgevormd. Er kwam een ‘schoolparlement’ met democratische inslag, er werden bijzondere vakken ingevoerd zoals Dramatische Expressie en filmkunde, er werd nadrukkelijk gewerkt aan creatieve persoonlijkheidvorming en er werd veel waarde gehecht aan relatie- en netwerkvorming tussen docenten en leerlingen, die uitgedaagd werden zich niet te beperken tot het afdraaien of consumeren van lessen.

Het is nu 15 jaar geleden dat Dirk Braakman door een medische fout veel te vroeg overleed. Dit feit bracht Hagenoot, het genootschap van oud medewerkers van Hageveld, op het idee om samen met de SRH, een bijeenkomst te organiseren. Dirk Braakman was een kleurrijke persoonlijkheid, die tijdens de bijeenkomst belicht zal worden. Verschillende mensen zullen verhalen over hun relatie met en herinneringen aan Dirk Braakman. Het wordt een middag voor oud-medewerkers en oud-leerlingen. Voor hen die hem hebben meegemaakt, maar ook voor diegenen die nu wel eens willen weten wie die Dirk Braakman, wiens naam nog jaren rondzong in de school, nou eigenlijk was.

Om de juiste ruimte te kunnen reserveren stellen wij een aanmelding via onderstaande link op prijs. Ook zijn wij op zoek naar beelden van Dirk: heeft u foto of filmmateriaal, wilt u op een andere wijze een bijdrage leveren of heeft u vragen, laat het ons weten via de mail: bestuur@srhageveld.nl ovv Dirk Braakman.

Sprekers (onder voorbehoud): Wilbrord Braakman, Leo Wenneker, Siem Groot, Cees Dam, Jos Huesken, Bubb Kuyper.


Praktische informatie
Dirk Braakman-bijeenkomst
Zaterdag 13 oktober 2018
14:00 - 18:00 uur te Hageveld

GRATIS entree voor SRH-leden
Voor niet-leden € 5,00


Klik hier om aan te melden