Update: Reacties op oorlogs Hageveld

04-01-2011 - Op de oproep van Bas van Duin over Hageveld in Westwoud tijdens de oorlog kwam onlangs via Hans Spigt een reactie binnen van Jaap Jonker, priester gewijd op 4 juni 1955 en nu emeritus in Wormer. Ook deze reactie willen wij u niet onthouden.

Jaap Jonker: "Ik was student in Westwoud in het eerste jaar 1942-1943. Wij vormden daar eenderde van de klas. De andere tweederde zat in Hem-Venhuizen. Bij elkaar waren dat zo’n 120 man.

Wij waren ondergebracht in een school tegenover de kerk. Die bestond uit twee lokalen. In het ene lokaal kregen we les, hadden we recreatie etc. In het andere lokaal was de refter.Tegenover die school was er een andere school, die nog in gebruik was door meisjes van een soort VGLO of huishoudschool. Op de bovenste verdieping was er een soort zolder, waar wij sliepen; “op de lange regel”, zeggen ze in West-Friesland. Op die zolder was een kamertje, waar leraar Nederstigt sliep.

We hadden twee “heren” die ons les gaven, die surveilleerden enz. De een was Jaap Slijkerman (die logeerde op de pastorie), de ander Henk Nederstigt (was de jongste). Die twee gaven alle vakken; alleen voor Frans kwam Jan Deroy op de fiets uit Venhuizen.

Elke morgen gingen we in de parochiekerk naar de Mis, ’s zondags ook naar de Vespers. Voor recreatie gingen we tijdens het speelkwartier wandelen in de Dorpsstraat, we mochten niet verder dan het Postkantoor aan de ene kant en het kruidenierswinkeltje van Koomen aan de andere kant. Op vrije dagen gingen we wandelen, o.a. naar Wervershoof: heen lopen over Tolweg en Zijdwerk, uitrusten in de kerk, en weer terug. Ook zijn we een keer lopend naar het Missiehuis van Mill Hill in Hoorn gegaan – toen tegen die studenten voetballen – en weer terug!

Het jaar daarop verhuisden wij naar Noordwijkerhout (Sint Bavo, een psychiatrische inrichting – de patiënten waren geëvacueerd naar Limburg/Venraij) en het jaar daarna was Hageveld gesloten, vanwege de hongerwinter."

Voor meer reacties op de oproep van Bas van Duin klik hier.